Miesięczne archiwum: Luty 2015

Psychofizjologia orgazmu u kobiety

Ford i Beach (1951) na podstawie studiów porównawczych niższych ssaków i naczelnych (primate) doszli do wniosku, że zjawisko orgazmu występuje jedynie u kobiet, natomiast nie spotyka się go u samic żadnych gatunków zwierząt (u niższych ssaków pobudliwość seksualna jest ograniczona do okresu rui, natomiast u kobiet nie jest ona zależna od zjawisk związanych z rozmnażaniem się). A więc maksymalne podniecenie seksualne, którego przejawem jest orgazm, nie jest zależne od zmian hormonalnych w czasie cyklu miesiączkowego. Tylko jeden raz udało się zaobserwować u starej szympansicy coś, co przypominało orgazm – ale nie ma pewności, że istotnie chodziło o to właśnie zjawisko.

Czytaj dalej

Powody zbliznowacenia

W artrogrypozie zachowane mięśnie bardzo łatwo poddają się usprawnianiu, jeżeli prowadzi się je systematycznie i jeżeli umożliwiano dziecku poprawne poruszanie się w najwcześniejszych okresach. Przypadki zaniedbane poddają się leczeniu trudno ze względu na duże skłonności do przykurczów.

Kręcz szyi (torticollis) polega na przymusowym pochyleniu głowy, spowodowanym przyczynami: 1) mięśniowymi Czytaj dalej

Cewka moczowa

Cewka moczowa (urethra) jest to przewód umożliwiający wydalanie moczu z pęcherza moczowego. Rozpoczyna się na dnie pęcherza moczowego, a kończy ujściem zewnętrznym, które u mężczyzny znajduje się na wierzchołku żołędzi, a u kobiety poniżej łechtaczki.

Czytaj dalej

Prawidłowy przebieg procesu identyfikacji z płcią

Seksuologia społeczna w krótkich odstępach czasu). Jeśli rolę matki pełni osoba starsza (babcia), powstaje niebezpieczeństwo dostarczania dziecku takich wzorców postaw, opinii i funkcjonowania społecznego, które są już nieaktualne z uwagi na współczesne tempo przemian społecznych i obyczajowych. Demonstrowany przez starszą kobietę stosunek do spraw płci i erotyki może wbrew najlepszym chęciom takiej opiekunki przyczynić się do wadliwego uformowania podstaw erotyki i moralności dziecka, którego czas dojrzałości życiowej przypadnie przecież na zupełnie inny okres historyczny, co wiąże się także z innymi wymaganiami społecznymi. Natomiast kontakt z wzorcem typu „starsza siostra” może być korzystny pod warunkem, że nie jest to wzorzec jedyny lub dominujący, ponieważ również w tym przypadku niedojrzałość społeczna i erotyczna takiego wzorca stanowi o jego niepełnowartościowości.

Czytaj dalej

Rozwojowa i destruktywna rola miłości erotycznej

Poza tym polega ona bardziej na dawaniu niż braniu, a nade wszystko na dbaniu o dobro ukochanej osoby, które wynoszone jest ponad własne dobro. Miłość człowieka dojrzałego jest z reguły bardziej wielostronna niż miłość ludzi niedojrzałych.

Czytaj dalej

Cykl miesiączkowy dzielimy na dwie fazy

Wzrost endometrium odbywa się pod wpływem estrogenów, następnie mamy fazę estrogenno-progesteronową i wreszcie wybitne zmniejszenie produkcji obu tych hormonów powoduje krwawienie miesiączkowe. Estrogeny prowadzą przede wszystkim do regeneracji części czyn nościowej endometrium. W drugiej fazie, wraz z produkowanym przez zluteinizowane komórki ziarniste progesteronem, doprowadzają endometrium do stadium przedciążowego. Krwawienie miesiączkowe u kobiet kontrolowane jest również przez ośrodkowy układ nerwowy, a także przez obwodowy układ nerwowy.

Czytaj dalej

Ontogenetyczna ewolucja seksualności człowieka

Teoria ewolucji organizmów, sformułowana przez Karola Darwina, tłumaczy mechanizm ewolucji działaniem walki o byt i doborem naturalnym. Punktem wyjścia jest założenie, że rodzi się więcej osobników niż może przeżyć. Walka o byt eliminuje osobniki gorzej przystosowane do środowiska stwarzając korzystne warunki dla doboru naturalnego, to jest dobierania się do rozrodu par dvsponującvch najbardziej pożądanymi cechami. Gromadzenie użytecznych cech oraz przekazywanie ich sprawia, że potomstwo różni się od przodków, co wiedzie do powstania nowych gatunków.

Czytaj dalej

Psychologia dążeń ludzkich

Stąd też wprawdzie każdy człowiek dysponuje tym samym zestawem podstawowych potrzeb, sposób ich zaspokajania jest jednak bardzo różny.

Czytaj dalej

BADANIA DOTYCZĄCE BIORYTMÓW SEKSUALNYCH – DALSZY OPIS

– 2. Klitorografia i kolpografia. Dla rejestracji zmian w na- rządach płciowych kobiety zostały przez nas opracowane dwie techniki badawcze (Jovanović, 1970):

Czytaj dalej

Salpingografia i Histerosalpingografia – ciąg dalszy

Równie częstym wskazaniem jest salpingografia w rozpoznawaniu wad rozwojowych macicy i w związku z nimi zaburzeń czynnościowych (brak miesiączkowania przy zarośniętej macicy). Pewną rolę może ona odgrywać również w stanach dziecięcości kobiecego narządu rodnego, objawiającej się w dysproporcji rozmiarów trzonu i szyjki macicy, zbytniej długości i cienkości jajowodów itp. Rozpoznawanie guzów macicy i przydatków na rentge- nogramach, uzyskanych drogą salpingografii, ma już mniejsze znaczenie, tym bardziej że odczytywanie ich bywa nieraz bardzo trudne i nie daje tak pewnych wyników, jak inne pomocnicze metody badania.

Czytaj dalej

Powiększenie się rozmiarów brzucha

Powiększenie się rozmiarów brzucha, jeżeli nie jest tylko złudzeniem, wywołanym przez uczucie pełności, jakiego kobiety doznają w rozmaitych stanach fizjologicznych i patologicznych, może być albo następstwem zmian w powłokach brzusznych, albo objawem istnienia (czasowego lub trwałego) nieprawidłowej zawartości w jamie brzusznej.

Czytaj dalej

Rozpoznanie i objawy gruźlicy

Rozpoznanie gruźlicy otrzewnej jest często rzeczą bardzo trudną, gdyż schorzenie to nie daje żadnych objawów albo też objawy zwyczajnego zapalenia otrzewnej.

Czytaj dalej

Kultura seksualna

Dawniej, wskutek niskiego poziomu kultury seksualnej nagminnie występowała u mężczyzn tzw. impotentia satisfaciendi, polegająca na niemożności zaspokojenia seksualnego kobiety w czasie kontaktów seksualnych. Wynikało to najczęściej z braku wiedzy o potrzebach uczuciowych i reakcjach seksualnych kobiety, niedoceniania gry miłosnej poprzedzającej spółkowanie, z egoizmu oraz z powodu przedwczesnego lub zbyt wczesnego. wytrysku nasienia. We wszystkich powyższych przypadkach kobiety nie doznawały zaspokojenia seksualnego, co powodowało u nich przykre odczucia i często stanowiło przyczynę powstawania zniechęcenia seksualnego. W wielu przypadkach mężczyźni nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie mechanizmy tkwią u podłoża pojawienia się wtórnej oziębłości seksualnej oraz zniechęcenia seksualnego u partnerek.

Czytaj dalej

Badania Lindera

Jest to określenie nader wąskie, a zarazem zbyt szerokie. Jest wąskie w tym sensie, że obejmuje jedynie nieliczne kategorie przestępstw. A wszakże wiadomo, że niemal każde przestępstwo może być popełnione na tle seksualnym. Może nim być zabójstwo (mord z lubieżności), uszkodzenie ciała, nadużycie władzy (łapownictwo w postaci dostarczania rozkoszy seksualnej), kradzieże, rabunki, nawet szpiegostwo (znane są fakty werbowania do akcji wywiadowczej osobników przez podniecanie ich pociągu do nęcących kobiet). Istotnie, trudno znaleźć typ przestępstwa, którego sprawca nie mógłby powodować się pociągiem seksualnym. Na gruncie psychoanalitycznej koncepcji genezy przestępstwa w każdym

Czytaj dalej