Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Pneumocystydoza

Czynnikiem etiologicznym jest pierwotniak Pneumocystis carinii. U ludzi dość często występują zakażenia tym pasożytem, z tym że do powstania znamiennego klinicznie obrazu zapalenia płuc dochodzi jedynie u osób o obniżonej odporności. PCP (Pneumocystis carinii pneumonia) występuje przeważnie u chorych na AIDS. W USA choruje na nią ponad 85 % chorych na AIDS, u których rozwijają się we, mogące przypominać gruźlicę prosówkową. Obfita ziarnina może być przy-czyną nadciśnienia w krążeniu płucnym i serca płucnego.

Czytaj dalej

Wyposażenie gabinetów stomatologicznych

Dla wykonania uzupełnień protetycznych stałych lub ruchomych należy pobrać od pacjenta wyciski łuków zębowych czy bezzębnych szczęk. Do tego celu używa się łyżek wyciskowych (ryc. 116). Wśród łyżek szablonowych (standardowych), w zależności od umiejscowienia braków zębów i ich rozległości, rozróżnia się przede wszystkim łyżki do wycisków przy bezzębiu i przy częściowym braku zębów. Te ostatnie używane są np. przy brakach skrzydłowych, dla połowy łuku zębowego oraz dla pojedynczych zębów, najczęściej o ruchomym, obrotowym uchwycie (ryc. 117). Wielkości łyżek mogą być różne i należy dobierać je indywidualnie dla pacjenta. Produkowane są w rozmiarach oznaczo- nych numerami od 1 do 3. Specjalne małe łyżki dla dzieci używane są przede wszystkim w ortodoncji. Łyżki zaopatrzone są w uchwyt ułatwiający wprowadzenie oraz wyjęcie jej z jamy ustnej. Dla ułatwienia utrzymania masy wyciskowej na łyżce mogą one mieć drobne otworki lub cienką sprężynującą spiralę na’obwodzie (ryc. 116 a). Do zarabiania mas wyciskowych używa się specjalne miski gumowe i łopatki.

Czytaj dalej