Miesięczne archiwum: Listopad 2014

Ponawiające się objawy rwy kulszowej

W przypadku ponawiających się objawów rwy kulszowej dochodzi do nieodwracalnych zmian w korzeniu i związanych z tym zaburzeń czucia i ruchomości kończyny. Jakkolwiek w miarę wyrodnienia nerwu ostre bóle ustępują, jednak chory odczuwa stałe pobolewanie w kończynie, przy czym bóle nasilają się po wysiłkach fizycznych powodujących napinanie chorego korzenia.

Czytaj dalej

Mitochondria

Mitochondria o takiej budowie są typowe dla pierwotniakó nowców (aeroby) brak ich u pierwotniaków pasożytujących mowym (np. z rzędu Amoebida). U pasożytów krwinek czerwonych, o złożonym cyklu rozwojowym (np. Plasmodium), w postaciach wewnątrzkrwinkowych występują liczne koliście ułożone błony pełniące funkcje mitochondriów, które, o typowej strukturze, stwierdza się w innych fazach rozwoju tych pierwotniaków. Dla niektórych wiciowców (np. z rzędu Kinetoplastida) charakterystyczna jest obecność dużego mitochondrium, którego część nazywa się kinetoplastem (ryc. 3.1). Pasożyty wewnątrzkomórkowe lub tkankowe pobierają tlen bezpośrednio z krwi lub innych płynów ustrojowych żywiciela, natomiast pierwotniaki występujące w przewodzie pokarmowym wykorzystują do oddychania komórkowego rozkład glikogenu.

Czytaj dalej

Najlepiej rokuje chory

Ujemną stroną zarówno operacyjnego usunięcia jądra miażdżystego, jak i che- monukleolizy jest bezpowrotne zniszczenie krążka międzykręgowego, a tym samym zmniejszenie wysokości jednostki ruchowej kręgosłupa. W wyniku zwężenia szpary międzytrzonowej dochodzi do poważnego zaburzenia biomechaniki i szkodliwego przeniesienia obciążeń na stawy międzywyrostkowe.

Czytaj dalej

Odnerwianie stawów międzywyrostkowych (wg Shealy)

Zabieg poprzedza wykonanie dwóch zdjęć rentgenowskich (AP i boczne) lędźwiowego odcinka kręgosłupa w celu ustalenia położenia chorobowo zmienionych stawów międzywyrostkowych. Następnie chorego układa się na brzuchu i przygotowuje skórę tak jak do wykonania mielografii. Chory musi być przytomny, aby chirurg mógł z nim utrzymać kontakt w czasie zabiegu (stosuje się jedynie lekką premedykację). Nogi chorego owija się bandażami elastycznymi w celu zapobiegnięcia wazo-wagalnej hipotensji. Pod kontrolą aparatu rentgenowskiego odszukuje się stawy międzywyrostkowe i skórę położoną bezpośrednio nad nimi nastrzykuje 1% roztworem lidokainy. Igły z twardym mandrynem nr 12 wprowadza się bezpośrednio przez skórę i mięśnie aż do momentu zetknięcia ze stawami. U większości chorych wykonuje się to obustronnie na poziomie L3-L4, L4-Ls oraz Ls-Sr Następnie przez igłę wprowadza się elektrodę, a samą igłę wycofuje przez skórę. Elektroda jest izolowana z wyjątkiem ostrza długości 7 mm. Następnie elektrodę przesuwa się w głąb stawu na głębokość więzadła międzypoprzecznego i bocznie – do środka stawu. Elastyczny opór więzadła międzypoprzecznego daje się wyraźnie wyczuć zdjęcie boczne pozwala na dokładne ustalenie położenia elektrody. Następnie stosuje się stymulację elektryczną w celu określenia, czy ostrze elektrody jest właściwie umiejscowione i jeśli tak jest, czy trzeba skoagulować nerw. Umożliwia to także ustalenie, czy koniec elektrody nie znajduje się zbyt blisko korzenia nerwowego.

Czytaj dalej

Tasiemiec bąblowcowy

Tasiemiec bąblowcowy krąży wśród określonej grupy żywicieli, np. wśród zwierząt gospodarskich – pies, domowe kopytne – owce, bydło, świnie, kozy, konie i wielbłądy, tworząc tzw. cykl domowy notowany w wielu krajach świata. Znanych jest także wiele cyklów wśród zwierząt dzikich, np.: wilk – łoś w Ameryce Północnej, dingo – kangury w Australii, szakale – jeleniowate na Cejlonie, kojoty – jeleniowate oraz lisy – zające w Kalifornii i inne wplecione w łańcuch pokarmowy drapieżcy i ofiary. Bąblowica występuje szczególnie często w basenie Morza Śródziemnego (Liban, Grecja, Cypr), w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile, Urugwaj), w Islandii, w południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii.

Czytaj dalej

Chromanie z niedokrwienia

Występowanie dolegliwości w tych przypadkach całkowicie zależy od rodzaju i zakresu pracy mięśni nóg, a więc może też wystąpić w pozycji leżącej (np. praca na ergometrze) dolegliwości nie są związane z lordozą lędźwiową.

Czytaj dalej

Ostra niewydolność nerkowa

Urazom nerek przypisuje się takie samo znaczenie jak ‚urazom wątroby i śledziony, z którymi mogą współistnieć. Według Hamiltona i Mc Naira narządy te zajmują trzecie miejsce pod ‚względem pierwszeństwa interwencji chirurgicznej po urazach OUN i klatki piersiowej. Ustalenie taktyki postępowania urologicznego zależy od ogólnego stanu chorego, rozległości obrażeń wielonarządowych oraz rodzaju uszkodzenia nerki. Niemniej podstawowym zadaniem jest określenie rodzaju uszkodzenia i wydolności nerek [2, 3, 4, 6],

Czytaj dalej