Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

CHOROBA HEMOLITYCZNA NOWORODKA

Etiologia i patogeneza omówione są w rozdziale o chorobach krwi. Objawy kliniczne mogą być różnorodne. Zależnie od ciężkości przypadku, od okresu ciąży, w którym przeciwciała przeniknęły do krwi płodu, od przepuszczalności łożyska — płód rodzi się martwy, zmacero- wany, często z puchliną płodu lub umiera zaraz po urodzeniu. W puchlinie płodu (hydrops îoetalis) działanie przeciwciał jest tak silne, że powoduje dużą hemolizę jeszcze wewnątrzmacicznie. Płód rodzi się siinie obrzękły, z powiększoną wątrobą i śledzioną i zaraz umiera. Wszelkie leczenie jest bezskuteczne.

Czytaj dalej

Noworodek z dystrofią wewnątrz- maciczną

Dystrofię wewnątrzmaciczną (ryc. 31) stwierdzamy u niektórych noworodków z ciąży o nieprawidłowym przebiegu. Olewski stan ten nazywa ,,łiipotrofią wewnątrzłonową”. Jako przyczynę, dystrofii wewnątrzma- cicznej uważają jedni autorzy przenoszenie, inni dysfunkcję łożyska, która może wystąpić niezależnie od długości trwania ciąży. Wskutek zmniejszonej przepuszczalności łożyska płód jest przewlekle niedotle- niony, odwodniony i niedożywiony, co prowadzi do powstania dystrofii wewnątrzmacicznej. Noworodek taki po urodzeniu jest długi i chudy (niska waga w stosunku do długości ciała), na skórze brak mazi płodowej, skóra jest sucha, brak tkanki tłuszczowej podskórnej, wyraz twarzy jest starczy. W cięższych stanach skóra, pępowina, paznokcie są podbarwione smółką, stwierdza się uszkodzenie niedotlenieniem ośrodkowego układu nerwowego, może dojść do śmierci wewnątrzmacicznej.

Czytaj dalej