Miesięczne archiwum: Styczeń 1970

Kamienie triamterenowe

W tych przypadkach kamień tworzą fosforany amonowo-magnezowe. Urodzenie takiego kamienia jest praktycznie równoznaczne z istnieniem infekcji. Należy wówczas brać odpowiedni antybiotyk. Kamienie z cystyny są nietypowe, występują w mniej niż 2 procentach przypadków kamicy, zwykle u pacjentów w wieku między dziesiątym a trzy-dziestym rokiem życia. Rozwijają się w wyniku anomalii genetycznej powodu-jącej, że Czytaj dalej

Rozlane przewlekłe zapalenie zanikowe przymacicza – rozwinięcie

W ciągu kilku dni można już stwierdzić badaniem oburęcznym w sąsiedztwie macicy zrazu ciastowatą, potem twardą, bolesną oporność o rozlanych granicach. Kształt jej jest uzależniony od umiejscowienia procesu zapalnego i jego rozprzestrzenienia się w części przedniej, środkowej lub tylnej tkanki łącznej miedniczej. Wielkie nacieki są nieruchome, twarde i jakby zrośnięte z macicą oraz bocznymi lub tylnymi ścianami miednicy, tak że odgraniczenie ich jest niemożliwe. W razie rozwinięcia się procesu zapalnego w leżących do przodu przestrzeniach wypełnionych wiotką tkanką łączną (Spatium praevesicale, Spatium paravesicale dextr. ml sin.) bolesny i ciasto- waty opór można wykazać badaniem przez powłoki brzuszne. Z chwilą gdy powstanie zropienie w miejscach, gdzie ropa utorowała sobie drogę pod powierzchnię, wyczuwa się zmięknienie i chełbotanie.

W przypadkach gdy chodzi o ograniczony i niewielki naciek zapalny, ciepłota ciała zaczyna przeciętnie po 14 dniach opadać, a sam naciek albo ulega zupełnemu wessaniu, albo pozostawia zgrubienia i oporności, które nie wywołując większych dolegliwości, mogą jednak utrzymywać’ się jeszcze przez dłuższy czas i w pewnych warunkach dać powód do zaostrzenia się Czytaj dalej