Rozlane przewlekłe zapalenie zanikowe przymacicza – rozwinięcie

W ciągu kilku dni można już stwierdzić badaniem oburęcznym w sąsiedztwie macicy zrazu ciastowatą, potem twardą, bolesną oporność o rozlanych granicach. Kształt jej jest uzależniony od umiejscowienia procesu zapalnego i jego rozprzestrzenienia się w części przedniej, środkowej lub tylnej tkanki łącznej miedniczej. Wielkie nacieki są nieruchome, twarde i jakby zrośnięte z macicą oraz bocznymi lub tylnymi ścianami miednicy, tak że odgraniczenie ich jest niemożliwe. W razie rozwinięcia się procesu zapalnego w leżących do przodu przestrzeniach wypełnionych wiotką tkanką łączną (Spatium praevesicale, Spatium paravesicale dextr. ml sin.) bolesny i ciasto- waty opór można wykazać badaniem przez powłoki brzuszne. Z chwilą gdy powstanie zropienie w miejscach, gdzie ropa utorowała sobie drogę pod powierzchnię, wyczuwa się zmięknienie i chełbotanie.

W przypadkach gdy chodzi o ograniczony i niewielki naciek zapalny, ciepłota ciała zaczyna przeciętnie po 14 dniach opadać, a sam naciek albo ulega zupełnemu wessaniu, albo pozostawia zgrubienia i oporności, które nie wywołując większych dolegliwości, mogą jednak utrzymywać' się jeszcze przez dłuższy czas i w pewnych warunkach dać powód do zaostrzenia się Czytaj dalej

Leczenie raka trzonu macicy

Jakkolwiek w ostatnim czasie zapatrywania co do celowości stosowania energii promienistej w raku trzonu uległy pewnej zmianie i statyslyki podane w ostatnim dziesiątku lat wspominają o lepszych wynikach, leczenie tą metodą stosuje się dotąd w zasadzie tylko w przypadkach, kiedy operacja jest niemożliwa, bądź to z powodu złego stanu zdrowia chorej i niekorzystnych warunków (podeszły wiek, choroby serca i inne ciężkie choroby organiczne, otyłość), bądź ze względu na zbyt późny okres choroby. W przypadkach tych dążymy do zniszczenia raka trzonu przez wprowadzenie do jamy macicy, soli radowych, po czym stosujemy naświetlanie promieniami Roentgena, które mają działać na leżące ewentualnie w sąsiedztwie ogniska nowotworu i zajęte przez naciek rakowy węzły chłonne.

Czytaj dalej

Czym jest groźba bezprawna?

Sposobem działania sprawcy może być także groźba bezprawna. „Groźba bezprawna” jest terminem prawniczym, którego objaśnienie znajdujemy w art. 120 § 10 kodeksu karnego. Groźbą bezprawną będzie zapowiedź popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę osoby zagrożonej lub jej najbliższych, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym obawę, że będzie spełniona (art. 166 kodeksu karnego), jak również zagrożenie innej osobie spowodowaniem postępowania karnego (tj. powiadomieniem władz o popełnieniu przez tę osobę przestępstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ten, kto zawiadamia, ma na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem) lub rozgłoszeniem wiadomości (choćby prawdziwej) uwłaczającej czci zagrożonego lub jego najbliższych. Zgodnie z tym ujęciem, sprawca odpowiada za zgwałcenie, gdy stawia kobiecie alternatywę: albo mu się odda, albo ją zabije, podpali jej dom, pobije, uderzy w twarz, obrazi, okradnie, zabierze jej pieniądze, zawiadomi władze o popełnionym przez nią przestępstwie lub rozgłosi o niej wieści, które mogą ją zniesławić w opinii (np. rozpowie, że ma kochanków itp.). Groźba bezprawna ma miejsce także wówczas, gdy sprawca grozi, że zabije, pobije, zniesławi, oskarży o przestępstwo kogoś z osób najbliższych, tj. małżonka, wstępnego (ojciec, dziad itp.). zstępnego (syn, wnuk itp.), rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, jak również osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu (np. nieślubną żonę).

Czytaj dalej

ZJAWISKA ALERGICZNE CZĘŚĆ 2

Jakkolwiek wykazanie tych przeciwciał nie zawsze jest możliwe, zdarza się to jednak w przeważającej liczbie przypadków.

Nazwą alergenu (antygenu, atopenu) określamy substancję, która stanowi bodziec do wytwarzania w ustroju przeciwciał. Alergia może być albo zewnątrzpochodna, albo wewnątrzpochodna. W pierwszym przypadku głównymi czynnikami są ciała działające na ustrój za pośrednictwem przewodu pokarmowego, oddechowego, dotyku lub wprowadzenia pod skórę. Alergeny wewnątrzpochodne powstają w samym ustroju, na który wywierają swe działanie. Tymi ostatnimi mogą być np. hormony w przebiegu pewnych zaburzeń czynnościowych lub zmian patologicznych gruczołów wewnętrznego wydzielania.

Zalety zwykłego rybiego tłuszczu

Krzepliwość krwi jest bardzo waż-nym mechanizmem, który w razie urazu zapobiega wykrwawieniu się na śmierć. Zwiększony stopień krzepliwości nie jest jednak korzystny w sytuacji, gdy są zmiany miażdżycowe w tętnicach. EPA i DHA, działając podobnie na płytki krwi jak aspiryna, utrudniają tworzenie się zakrzepów i w ten sposób Czytaj dalej

Tasiemiec bąblowcowy

Tasiemiec bąblowcowy krąży wśród określonej grupy żywicieli, np. wśród zwierząt gospodarskich – pies, domowe kopytne – owce, bydło, świnie, kozy, konie i wielbłądy, tworząc tzw. cykl domowy notowany w wielu krajach świata. Znanych jest także wiele cyklów wśród zwierząt dzikich, np.: wilk – łoś w Ameryce Północnej, dingo – kangury w Australii, szakale – jeleniowate na Cejlonie, kojoty – jeleniowate oraz lisy – zające w Kalifornii i inne wplecione w łańcuch pokarmowy drapieżcy i ofiary. Bąblowica występuje szczególnie często w basenie Morza Śródziemnego (Liban, Grecja, Cypr), w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Chile, Urugwaj), w Islandii, w południowej Afryce, Australii i Nowej Zelandii.

Czytaj dalej

Szwedzki system wychowania

Jako jeden z wielu możliwych przykładów niech posłuży ewidentna sprzeczność, jaka ujawnia się w szwedzkim systemie wychowania, między założonym programowo brakiem wszelkiej tendencji do ograniczania liczby partnerów przed małżeństwem, do zwalczania zjawisk promiskuityzmu płciowego (np. w postaci tzw. seksu grupowego), między programowo (niektórzy wręcz sądzą, że obsesyjnie) nasilonym propagowaniem antykoncepcji (zwłaszcza w postaci prezerwatyw), między programową swobodą konsumpcji pornografii a skutkami tych wszystkich zjawisk, ujaw-. nianymi w badaniach seksuologicznych i socjologicznych tychże Szwedów, dla poziomu satysfakcji seksualnej ludzi. Zacytujemy dosłownie opinię Thorstens Sjövalla, przewodniczącego RFSU (organizacji zajmującej się wychowaniem seksualnym w całej Szwecji), należącego do najbardziej awangardowych teoretyków wychowania seksualnego w Europie. Referując wyniki reprezentatywnych badań z roku 1969 na temat życia seksualnego Szwedów w wieku 18 – 60 lat Sjövall (1970) m.in. pisze: „Odpowiedzi na pytania dotyczące ostatniego stosunku płciowego wykazały negatywną korelację między subiektywnym odczuciem satysfakcji seksualnej a cynicznym używaniem środków antykoncepcyjnych, praktykami promiskuityzmu, brakiem zaangażowania uczuciowego w stosunku do partnerki, wreszcie konsumpcją pornografii”.

Czytaj dalej

Objawy raka trąbki

Po przecięciu guza stwierdza się, że światło trąbki jest wypełnione żółtawo- szarymi, kruchymi i miękkimi masami, a ściany jej tworzą jakby cienką osłonę otaczającą sam nowotwór. Między właściwym nowotworem a ścianą jajowodu znajduje się pewna ilość surowiczej, wodnistej wydzieliny. Ujście brzuszne jest zwykle zamknięte przez zrosty zapalne. Oderwane cząstki nowotworu mogą przedostać się ze światła jajowodu bezpośrednio do jamy macicy, gdzie tym sposobem może powstać przerzut. O wiele częściej jednak wytwarzają się przerzuty drogą naczyń chłonnych i to nie tylko w macicy, lecz również w jajniku, na otrzewnej, w sieci, a nawet w odległych narządach ustroju.

Czytaj dalej

Leczenie alkoholizmu-jak zaczać?

Ośrodek leczenia alkoholizmu

wiadomo, że czasami nałóg jest w stanie zniszczyć wszystko to co posiadamy. To wszystko powoduje, że naprawdę bardzo duże znaczenie ma samo podejście do pewnych kwestii, jak i również znalezienie dla siebie właściwego rozwiązania. Wiadomo, że nawet jeśli na samym początku komuś nie do końca będzie po drodze żeby pójść na leczenie, to i tak nadejdzie taki moment, że coś takiego będzie musiało być konieczne. Wiadomo, że za jakiś czas i tak ośrodek leczenia alkoholizmu będzie czekał. Czasami ludzie odwlekają w czasie wyjazd właśnie do takiego miejsca, twierdząc, że sami dadzą sobie rade, jednak prawda jest zupełnie inna. To wszystko powoduje, że właściwie od samego początku można będzie zwrócić swoją uwagę na właściwe podejście do tego typu kwestii, a zobaczymy, ze dla właściwie każdego znajdzie się jakieś właściwe rozwiązanie. Prawda jest taka, że czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że mimo wszystko leczenie alkoholizmu będzie mogło przynieść właściwe rezultaty. Wiadomo że czasami odwlekanie w czasie nie będzie przyniosło żadnych efektu,a wręcz pogorszenie się stanu. Dlatego tak duże znaczenie może mieć tutaj właśnie to, by mimo wszystko

ośrodek leczenia alkoholizmu

był dość ważnym elementem leczenia. Tylko dzięki temu można będzie naprawdę więcej na tym wszystkim skorzystać. Za jakiś czas można będzie zupełnie inaczej na to wszystko sobie patrzeć. Dlatego już dziś można będzie podjąć właściwa decyzje w tej kwestii.

Detoksykacja alkoholowa dla wszytskich

Detoksykacja alkoholowa

możliwości wyjścia z nałogów są naprawdę bardzo duże. W zależności od tego, w jakim stadium ktoś się znajduje specjaliści będą w stanie opracowując coś naprawdę odpowiedniego. Nie od dziś wiadomo, że w ostatnim czasie naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się dezoksydacja alkoholowa ponieważ to właściwie za jej pomocą można będzie osiągnąć naprawdę bardzo wiele nawet jeśli na samym początku nie do końca komuś będzie to odpowiadało, to jednak można będzie zmienić swoje nastawienie, jak i również zrozumieć, że jest to dla naszego dobra. Dlatego też należy już od samego początku pomyśleć nad tym, w jaki sposób przedstawia się dezoksydacja alkoholowa w tym konkretnym przypadku. Wiadomo, że ostateczna decyzje i tak podejmie specjalista, ale jednak wiele osób jest za tym, by można było ją wykonać. Wiadomo, że jest to w pewnym stopniu ostateczność ale jednak wiele osób nadużywa alkoholu co oznacza, że często jest to jedyna droga, by można było zacząć to wszystko sobie naprawiacz. Tak więc już dziś należy wiedzieć o tym, w jaki sposób zapatrywać się na pewne kwestie, oraz jakiego typu możliwości są jeszcze przed nami. Nawet jeśli początki bywają trudne, to i tak można będzie zmienić swoje nastawienie, oraz stwierdzić, że mimo wszystko

dezoksydacja alkoholowa

to opcja również dla nas. Warto jest więc już dziś o tym pomyśleć, by wiedzieć w jaki sposób na pewne sprawy można będzie mieć realny wpływ.

Odwyk alkoholowy w miescowości Wrocław

Odwyk alkoholowy

wiadomo, że jeśli chodzi o możliwości wyjścia z nałogu to obecnie jest ich tak naprawdę kilka. Z racji tego, że każdy przypadek jest inny można będzie samodzielnie podchodzić do tego typu kwestii nawet jeśli na samym początku nie do końca na coś się zgadzamy. Po pewnym czasie można będzie zastanowić się nad tym, jakiego typu możliwości się zmieniają, oraz w jaki sposób sami również będziemy mogli mieć na nie wpływ. Nie od dziś wiadomo, że przecież właściwie dla każdego będzie mogło okazać się zbawiennym, jeśli oczywiście będziemy mieli ochotę na to, by w krótkim czasie inaczej zacząć podchodzić właśnie do naszego zdrowia. Musimy wiedzieć o tym, że od czasu do czasu przybywa możliwości jakie daje nam właśnie odwyk alkoholowy dlatego też można będzie zmienić swoje podejście, a jednocześnie spowodować, że można będzie poczuć się o wiele lepiej w swoim własnym ciele. Nie od dziś wiadomo, że przede wszystkim to my sami decydujemy o tym, jak wiele korzyści będzie mogło mieć wyjście z nałogu. Nie od dziś wiadomo, że przecież jeśli chodzi o kwestie związane właśnie z odwyk to można będzie dać sobie troszkę czasu, a zobaczymy, że właściwie dla każdego wiele to będzie mogło znaczyć. Prawda jest taka, że czasami można pomyśleć o tym, że mimo wszystko dla nas również wiele to będzie mogło znaczyć, jak i również spowoduje, że można będzie zastanowić się nad pewnymi kwestiami. Można będzie pomyśleć że

odwyk alkoholowy

to opcja również dla nas samych.

Obecność przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom

W toku poszukiwań za czynnikiem etiologicznym wysunięto również hipotezę o zarazku przesąezalnym. W płynach bowiem z opłucnej i osierdzia znajdowano niejednokrotnie cząsteczki podobne do zarazków prze- sączalnych. Są również przypuszczenia, że chorobę reumatyczną wywołuje zakażenie mieszane: zarazek przesączalny i paciorkowiec. Niektórzy twierdzą także, że wirusy uczulają ustrój na paciorkowiec. Zdaniem innych w etiologii choroby reumatycznej odgrywać ma rolę zakażenie gruźlicze (Lewkowicz).

Czytaj dalej

Niedokrwistość

Niedokrwistość jest u wcześniaka bardzo częsta (patrz „Choroby krwi”). Układ trawienny. Odruch ssania stwierdzamy tylko u większych wcześniaków, u mniejszych istnieje zaledwie odruch połykania. U najmniejszych wcześniaków nie ma ani odruchu ssania, ani połykania. Wcześniak często zwraca pokarm z powodu słabo rozwiniętego mięśnia wpustu. U małych wcześniaków odruch kaszlowy i wymiotny są zniesione, co grozi aspirowaniem do dróg oddechowych płynów i wymiocin. Wydzielanie soków trawiennych jest słabe, pojemność żołądka mała. Jednak wcześniak przyjmuje zupełnie sprawnie względnie duże ilości pożywienia, gdyż rośnie szybko. Jedynie wchłanianie tłuszczu i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach jest słabe. Wątroba jest stosunkowo duża, lecz niedojrzała. Od niedojrzałości wątroby zależy także niski poziom protrombiny we krwi wcześniaka oraz długotrwałość i ciężki przebieg żółtaczki wcześniaków. Może dojść do żółtaczki jąder podstawy mózgu (patrz choroba hemolityczna noworodków).

Czytaj dalej

NECROLYSiS EPIDERMAUS TOXICA LYELL – LECZENIE

W badaniach laboratoryjnych wykazano zwiększoną szybkość opadania krwinek i leukocytozę, przesunięcie stosunku albumin do globulin, a także zmniejszone stężenie elektrolitów w surowicy. Często udaje się stwierdzić obecność wewnątrzustrojowych ognisk zakaźnych oraz zwiększenie miana antystreptolizyn. Zasadnicze znaczenie mogą mieć badania mające na celu wykrycie ewentualnej nadwrażliwości na leki (test transformacji limfocytów, testy śródskórne i naskórkowe z alergenami lekowymi).

Czytaj dalej